X
تبلیغات
زولا
عکس ایرانی | عکس خارجی
عکس ایرانی
موضوعات
لینکستان


گالری عکس ایرانی و عکس خارجی

عکس ایرانی

گلاب آدینه

عکس ایرانی

مهناز افشار

پگاه آهنگرانی

داریوش ارجمند

عکس ایرانی

ویشکا آسایش

جهانگیر الماسی

الیزابت امینی

عکس ایرانی

زهرا امیر ابراهیمی

اانواع فال وطالع بینی
آمار 7اورنگ


عزت الله انتظامی

بیژن امکانیان

رضا ارحام صدر

عکس ایرانی

ستاره اسکندری

لاله اسکندری عکس ایرانی

لاله اسکندری

لیلا اوتادی

لیلا اوتادی

فتحعلی اویسی

فتحعلی اویسی

برزو ارجمند

عکس ایرانی عکس ایرانی

6 - اسفند‌ماه - 1385

نشانه های عشق ماندگار

بسیاری از رابطه ها بصورتی یکسـان آغـاز مـی شـونـــد: مـرد و زن نـسـبت به هر کلمه ای که ابراز می دارنــد، هر نـفسی که می کشند و هر حرکتی که انجام می دهـند، وفـادار و پایبندنـد. همه چـیـز در ابـتـدای هـر رابـطـه جـدی بسیار دلپسند و خوب است، اما از کجا میتوان فهمید که این شرایط بعد از سه ماه باز بـهمین صـورت تداوم خواهد یافت یا خیر؟ چطور متوجه می شـوید که همسرتان برای شما مناسب است؟ آیا او به شما علاقمندیش را خواهـد گفت، آیـا او عـلاقمندیش را به شما نشان خواهـد داد یـا فقط به دیگران خواهد گفت که میخواهد شما در زندگیش باشید؟ من در لحظه دوستت دارم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هرگز بنظر نمیرسـد کـه خبرهای بدی در رابطه های تازه و نو وجود داشته باشد. زوجین در مورد هر چیزی با یکدیگر موافقند، از نوع غذایی که در رستوران سفارش می دهـنــد گرفته تا مقدار کره ای که در سینما روی ذرت بو داده خود میریزند. متاسفانه، در نهـایـت لبخندهای ساده حاکی از رضایت و موافقت و نیز ابراز علاقه های پـر شـور و نشاط پایان می یابند. زمانی فرا میرسد که جمله دو کــلمه ای معروف گفته شده و احساسات سرد و بی روح موجود در آن آشکار می گردد. هرچند گـفتن "دوستت دارم،" لـزوما جهتی صـحیح برای حـرکت کـردن نـــیست. این عبارت کوچک باید برای زمان مناسبش کنار گذاشته شـده و نباید همانند نقل و نبات در عروسی مرتب بالا انداخته شود. گفـتن این کـه صادقانه به شریک زندگی خود علاقمندید، ارزشش بسیـار والاتـر از ادعای دروغین دوسـت داشتــن او می باشد. دروغگویی همچنین ممکن است یک رابطه خوب بالقوه را به خطر بیندازد. این قانون در مورد زن و مرد هر دو صادق است ، از آنـجـایی که زوجین گاهی اوقات مایل میگردند احساسات خود را طریق نشان دادن علایق خـود بــه دیـگری بــزرگ جلوه دهند. این به آن معنا نیست که برخی از زوج ها هـرگـز هـمـدیـگر را دوست نخواهند داشت، بلکه منظور این است که نباید گرفتار لحظات لذت بــخش کاذب و زودگذر شد و آنچه که واقیعت درونی نیست را بروز داد. واقعیات را به او نشان دهید ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ از قدیم گفته اند "دو صـد گفته چو نیم کردار نیست،" این جمله در مورد روابط خانوادگی نـیـز صادق است. ما عادت میکنیم جمله ای قدیمی و تکراری را بارها و بارها بشنـویـم، اما برای اینکه آن کلمات مؤثر واقع شوند، باید عمل خـود را نـیـز به آنها اضافه کنیم. پس دفعه بعدی که به همسرتان میگویید که برای شما ارزشمند اسـت، فــراموش نـکنید که چگونگی احساس خود را در عمل به او نشان دهید. برای این کار لازم نیست برایش گوشواره الماس بخرید. چرا کمی نوازشش نکرده و او را جایی که همیشه دوست داشته برود، نبرید؟ گفتن به یک زن کـه او دنـیـای شـمـا است خیلی آسان اســت، اما آیا ثابت نمودنش هم به این آسانی است؟ چه تعدادی از شما در این لحظه از رابـطه تان به همسر خود می گویید که برای او هر کاری انجام میدهید و در فـرصـت بـعـدی خــلاف جـهـت حرک کرده و جمعه شب به جای این کـه وقــت خود را با همسرتان سپری کنید با دوستان خود به گردش و تفریح میروید؟ نامزد شما این حقیقت را که شما از یک شب تفریحی بیاد ماندنی با دوستانتان صـرفـه نظر نموده و ترجیح می دهـیــد که وقتی او نیاز به شما دارد، وقت خود را با وی بگذرانید بـسیار تحسین میـکـنـد. یک رابطه مانند شرکتهای تجاری است؛ نـیـاز بـه زمـان، تـلاش و از خود گذشتگی بسیار دارد. زوجین میـآیند و مــیروند، اما رابطه های حقیقی آنهایی هسـتـنــد که علی رغم مشکلات زندگی تداوم یافته و زن و مرد بـیش از پـیـش بـه هـم نزدیک میگردند. یک راه دیگر برای فهمیـدن ایـنکه هــمسر شما آیا واقعا همان کسی است که میخواهید باقی عمر خود را با او سپرس کنید ایـن است که مطمئن شوید دارای دیدگاهی یکسان درباره آینده میباشید. آیا هر دوی شما خودتان را چندین سال دورتر در حـال مشـارکـت برای بدست آوردن خانه ای برای زندگی و ارتقای خانواده ای صمیمی تصور میکنید؟ اگر به همگی سؤالات فوق به یک نحو پاسخ می دهید، به رابطه خود امیدوار باشید. نامزد به عنوان فرزند دختر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ یک آزمون دیگر که در کتابهای تاریخی عشـقـی مـؤثر شـنـاخته شده، این است که از او بخواهید با پدر و مادر و دیگر افرادی که آنـها را دوست می دارید ملاقات کند. اغلب اوقات افراد در روابط چشم و گوششان را می بـنــدند چرا که احساساتشان کنترل حواس پنج گانه آنها را بدست گرفته و قضاوتشان را نا کارآمد می کند. بهترین راه تشخیص مسائـل در چنین شرایطی این است که مـحبـوب خـود را به پـدر، مـادر یـا یـک دوسـت صمـیـمی معرفی نمایید. از آنجایی که ما به نظرات والدین و دوسـتـان خـوبـمان اعـتـماد داشـتـه و برایشان ارزش قائلیم، آنها می تـوانند بـصورتی شایسته قضاوت کنند که آیا این شخص مناسب ما است یا خیر. بسیاری از افراد می گویند که اعضای خانواده مایلند در روابط بین فرزندان و کسـانـی که مورد علاقه آنها هستند دخالت نموده و به صـورتـی منـطقـی بـا مـوضـوع بـرخـورد کنند. دختران زیاد این تاکتیک را بکار می بـرنـد. آنهـا شـوهـر آینده خود را مجبور می کنند تا از میـان یک سری معرفی هایی که ممکن است ساده و معمولی بنظر برسند، اما بیشــتر شبیه امتحانات دانشگاه می باشند، بگذرد. با اینـکـــه سنجش و ارزش گذاری آشنایان لزوما نمره نهایی ما را تعیین نمیکند، اثرات زیادی در تغییر نتیجه بدنبال خواهد داشت. وقـتـی نامزدتان شما را برای صرف شام با فامیل خود دعوت میکند، چه انتظاری داریـد؟ البته که آن یک پیک نیک کنار ساحل نیست. آن شبیه یـک مصاحبه استخدامی است که کـارفــرما (والـدین) از مـتقاضی (شما) سؤالاتی می کند تا متوجـه شـود آیـا او بـرای آن موقعیت شغلی (دختر) مناسب است یا خیر. پدر و مادر دختر شما را بـه عـنـوان کسی کـه قـرار اسـت مسـؤلیت کار مراقبت از دختر کوچکشان را بعهده بگیرد نگاه می کـنـنـد. بنابراین دلیل اینکه این کار مانند تجربه ای دشوار بنظر می رسـد آن است که مرحله ای تـعیـیـن کنـنـده و حــساس در یـک رابطه محسوب می گـردد. اگـر پـدر و مـادر او شـمـا را نپسندیدند و یا برعکس، انتظار دارید ما بقی عمر شما با دختر آنها چگونه سپری گردد؟ از نقطه نظری دیگر، نمایشنامه "ملاقات با والدین" بیانگر احساس زیاد بانویتان نـسبـت به شما میباشد. اگر با پدر و مادر او دیدار کنید، کاملا احتمال دارد که او در حال عـاشـق شدن میباشد. خرده ریزهای با اهمیت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اگر ترانه قدیمی و رقص رومانتیک را برای یک لحظه کنار بگذاریـم، زنـان "چـیزهای کوچک" را به عنوان محک و مبنای رابطه درنظر میگیرند. آیا نوع بستنی مورد علاقه او در روزهای نخستین آشنایی را بیاد می آورید؟ اسـم گربـه دوران کـودکی او چه بود؟ اولین باری که هـمـدیگر را بوسیدید چه آهنگی از ضبط صوت پخش می شـد؟ اطـلاعـات خـرده ریـز کـه ممکن است به نظر شما بی اهمیت و بی ربط برسند، برای او بـه مـوضـوعـاتی دلـتـنگ کننده و به یادماندنی مبدل میگردند، بنابراین دقت کنید. بـا اینکه ممکن است زوجین در یک رابطه بدون اینکه بگویند "دوستت دارم" زمـان زیـادی را سپری کنند، بسیاری چیزهای دیگری وجود دارند که نشانگر میزان معـیـنـی از مهــر و علاقه نسبت به دیگری میباشند. نکته این است که چگونگی یافتن آنها را بیاموزید.hتبلیغات
عکس و کلیپ ایرانی
عکس و کلیپ ایرانی

لینک باکس


عکس ایرانی